Webdesign og UI for digitale verktøy

Norbit Aptomar er et norsk teknologiselskap med viktige løsninger på internasjonale utfordringer. Selskapet bidrardaglig til å sikre mennesker, miljø og maritime verdier over store deler av verden ved hjelp av integrert feltovervåking.

Mustasj ble valgt som designpartner i forbindelse med at selskapet justerte sin strategi, og utformet en ny value proposition. Ny posisjon innebar at man skulle gå fra å være en leverandør av unik og egenutviklet teknologi (blant annet SECurus-systemet) til å bli en ledende løsningsleverandør innen integrert feltovervåking.

SeaCOP på kontoret. 3D-modellering av Ronny Nyheim – creativeinput.no
Contact Master2
Foe Toppbide 1600
Kristin V Closeup Foe 1600
Utsnitt UI SAR route
Aptomar utsnitt 1

Arbeidet har bestått av design, utvikling og drift av nye nettsider i tillegg til arbeid med UI på kart/overvåkings- verktøyene Norbit Aptomar leverer til sine kunder. Verktøyene benyttes eksempelvis på kystvaktskip, oljerigger og i overvåkingssenter. I tidligere versjoner av verktøyet var det svært tidkrevende å implementere de eksisterende elementene. Som en del av designarbeidet har vi derfor jobbet aktivt mot et designspråk som effektiviserte implementeringen. Resultatet er et flatt uttrykk med så få farger og valgmuligheter som mulig, definerte avstander mellom elementer og enkle regler for bruk. Arbeidet har vært utført i tett samarbeid med Norbit Aptomars eget utviklerteam.

Aptomar Developer V1
Ifm forside master2
Aptomarin Close 1600
Mobil grå
Vi bruker Google Analytics for å spore aktiviteten på nettsiden vår. Dataen bruker vi til å tilpasse design, navigasjon eller innhold. Og så sporer vi om du kom hit via en Google-annonse. Les mer i vår personvernerklæring.