Gode digitale opplevelser kommer ikke av seg selv. De designes.

Mustasj består av dedikerte fagfolk med én felles drivkraft; skapergleden. Hos oss finner du komplementære fagmiljø innen forretningsutvikling, design, utvikling og optimalisering som sammen har spesialisert seg innen design på digitale flater.

For å sikre at vi arbeider prosessmessig riktig følger vi en arbeidsmodell sterkt inspirert av design thinking. Vi er opptatt av å ha en rød tråd i kommunikasjonen, og mener at god design engasjerer og berører. Dette gjennomsyrer vår måte å tenke og jobbe på, enten det er webdesign, animasjon eller design på andre digitale flater.

«The devil is in the details», og særlig når det gjelder god interaksjonsdesign. Når vi setter brukeren i fokus krever det mer av oss som byrå, og det er derfor vi holder på med det vi gjør. Vi gir oss ikke før vi er stolte av det vi leverer fra oss!

Planter i vinduet på Mustasj-kontoret

Mustasj er og skal alltid være et skapende miljø. Vi vet ikke hvordan markedet ser ut om ett år - men vi vet at det kommer til å se annerledes ut. Derfor er vi avhengige av medarbeidere som tør å feile og tenke nye tanker. Hos oss får man tydelige forventninger, men samtidig stor frihet til å innfri forventningene.

Om du er faglig sterk, legger din ære i arbeidet ditt og er akkurat passe gal vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Kanskje er du nestemann med på laget?

Espen og Erlend jobber. Espen jobber stående.