SSG Norge

SSG er i dag en av Norges største og ledende aktører innen skadeservice. SSG hadde allerede en markedsledende posisjon i Danmark, og Mustasj ble kontaktet i forbindelse med at selskapet skulle entre det norske markedet.

Foto: Øystein Hermstad

Se nettsiden

Nettsiden er selvsagt responsiv.

En god kartlegging i forkant av prosjektet gav både oss og kunde god forståelse for resultatet, og gjorde prosjektet smidigere.

Elementer fra nettsiden går igjen i andre kanaler