Ressursbank for skoleledere

Denne nettsiden er et flerbruksverktøy for skoleledere og arbeidsgivere, der brukerne skal finne fagstoff, metoder og verktøy om og for god skoleledelse. En ressursbank har store mengder innhold, i dette tilfellet i form av tekst og infografikk. Et av våre fokusområder var å strukturere og kategorisere innholdet på en slik måte at nettsiden oppleves som intuitiv og brukervennlig. Vi har kjørt flere runder brukertesting med målgruppene, både på prototypnivå og etter lansering.

Vår leveranse:
Rådgivning
Design
Kode

Illustrasjoner og logo: Bly

Nettside: ksled.no

Mørk blå

Lys blå

Oransje: Metoder og verktøy

Blå: Om Led skole

Grønn: Fagstoff

Streamer

I dybden: Artikkelserie

Tidlig i prosessen med KS fant vi ut at det var lurt å dele opp noen av artiklene i flere undersider. Dette var artikler som tidligere hadde vært i print, og som gjerne gikk over flere A4-sider. Vår første tanke var å opprette det vi kalte «artikkelserie» som konsept. For å underbygge konseptet så vi for oss at det kunne være lurt å ha en boks i margen hvor man har full oversikt over artikkelserien, samt en stor lenke i bunnen av siden som lenker videre i serien.

Tidlige wireframes som viser hvordan vi tenkte å ha «nyttig info» i bokser på høyresiden.

01 Wireframes

I de første rundene med brukertesting oppdaget vi at informasjonsboksen i margen ikke ble lagt noe særlig merke til. Informasjonsboksen var én av flere bokser, og vi hadde en mistanke om at brukerne er vant til at bokser på høyresiden av en innholdsside er reklame - og at mange derfor har lært seg å bare overse det området. Det var også flere av brukerne som brukte lenken i bunnen og lenken i boksen om hverandre, og derfor mistet tråden gjennom artikkelserien.

Vi endte derfor opp med å rydde opp i høyresiden. Vi flyttet noen av infoboksene inn i selve artikkelen, og uthevet designet på boksen med info om artikkelserien. Dette gjorde at den ble lettere lagt merke til, og deretter brukt på riktig måte. Vi fjernet også lenken i bunnen av artikkelen, da de fleste så ut til å foretrekke å bruke oversiktsmenyen for å navigere.

Omstrukturering av innholdsboksene for å gjøre det enklere å navigere mellom artikler i serie.

02 Design V1

Dette oppsettet fungerte godt til å begynne med, men etterhvert som nettsiden ble fylt opp med stadig mer innhold så vi at strukturen ble mer kompleks å navigere i enn det vi hadde skissert i starten av prosessen. Alt dette gjorde at vi måtte revurdere hvordan vi presenterer innholdet og hvordan man skal navigere seg gjennom nettstedet. Løsningen ble å designe et mer oversiktlige bilde av hele strukturen for brukerne. Vi fjernet for eksempel hele konseptet med artikkelserier, og forenklet dermed hele leseopplevelsen.

Endelig resultat, som viser hele strukturen for enda enklere navigasjon og stedsans.

03 Design V2
Vi bruker Google Analytics for å spore aktiviteten på nettsiden vår. Dataen bruker vi til å tilpasse design, navigasjon eller innhold. Og så sporer vi om du kom hit via en Google-annonse. Les mer i vår personvernerklæring.