Fra strategi til design - og tilbake igjen

Skrevet av:

Design engasjerer, design berører og alle har en mening om det. Digital design griper nå i stadig økende grad inn i forretningsmodeller og prosesser. Med andre ord; det å jobbe med design forplikter - og det å forstå koblingen til strategi har vel sjelden vært viktigere. Dessverre syndes det fortsatt mye på dette området, og vår bransje er intet unntak. Det er for eksempel litt underlig at det fortsatt finnes dem som sender skisser i forbindelse med tilbudsskriving. Det er lett å la seg friste når det er stor konkurranse eller tidspress, men jeg er hellig overbevist om at kvaliteten på arbeidet blir langt bedre om man gjør ting skikkelig og i riktig rekkefølge. Det handler faktisk om å ha respekt for det strategiarbeidet som utføres ute hos kundene.

Men - gammel vane er vond å vende. Det samme gjelder arbeidsmetodene som følger i den videre prosessen. Mange har påpekt at prosjektet som arbeidsform er dødt. Jeg tror årsaken er at markedene er i drastisk endring (og har vært det en god stund). Tidshorisontene er kortere og endringer skjer raskere. I det man nærmer seg slutten på et prosjekt kan rammebetingelsene allerede ha endret seg. Dette gir oss noen viktige føringer for hvordan vi bør legge opp prosessene våre. Skal du virkelig ha effekt av digitale verktøy, kreves det aktiv bruk, analyse og tilpasninger etter brukermønstrene - og vi er ofte tilbake i strategirommet før vi vet ordet av det.

Heldigvis er det flere og flere som nå jobber langsiktig på nett, og kompetansen hos kundene er ofte svært høy. Data fra analyseverktøyene brukes ikke lenger bare til morsom høytlesing av statistikk - det får også praktiske konsekvenser.

Vår filosofi er på ingen måte noen fasit, og det er heller ikke alle kunder som matcher vår måte å jobbe på. Likevel har vi hatt gode erfaringer med å dyrke skapergleden og å kvalitetssikre arbeidet med solide prosesser og forretningsforståelse. Vår sjekkliste inneholder blant annet:


Begynn med innsikt

Alle prosesser tar utgangspunkt i forståelse av forretningsmodellen vi jobber med, markedet man opererer i og brukernes behov. For vår del er dette grunnmuren vi bygger resten av bygningen på. Hopper vi over denne skyter vi i blinde. Det holder i mange tilfeller ikke lenger å bare forstå markedsstrategien. Når man jobber med verktøy som implementeres i forretningsmodellen skal man har respekt for at man også berører andre strategiområder.


Skap gode rammer for kreative prosesser

En viss porsjon galskap og uforutsigbarhet må til. Når vi er sikre på at vi baserer idéer på et faglig fundament er det lettere å være kreativ. Få idéer skapes rundt et styrebord basert på analyser og tall. Vi setter den kreative prosessen i system, og forsøker å skape så gode rammer som mulig for å dyrke skapergleden. Tenker du bedre ute i frisk luft? Jobb ute i frisk luft da vel!


Utnytt styrkene og kompetansen som bor i teamet

I våre prosesser er vi ulike fagpersoner som jobber i team. Alle har forskjellig perspektiv og prioriteringer. Ved å ha en prosess med korte, effektive evalueringer sikrer vi at idéer og justeringer blir implementert før vi har jobbet ut en idé for langt. Hvis vi for eksempel hadde ventet med å involvere utviklerne til de skal starte med selve utviklingen ville kvaliteten på arbeidet blitt dårligere.


Skiss med kunden

Vi elsker å skisse - men da helst sammen med kunden, basert på et godt fundament og aldri i forbindelse med tilbud.


Ikke glem brukeren!

Trenger jeg å si mer enn “brukertesting”?


Forbedre, juster og optimaliser!

Heldigvis trenger vi ikke å synse om effekt. Analyse av brukermønster og atferd, koblet opp mot målsettingene vi definerer i innsiktsfasen, gir oss grunnlag for forbedring og videreutvikling.

Og dermed er sirkelen sluttet; fra strategi til design - og tilbake igjen.

Vi bruker Google Analytics for å spore aktiviteten på nettsiden vår. Dataen bruker vi til å tilpasse design, navigasjon eller innhold. Og så sporer vi om du kom hit via en Google-annonse. Les mer i vår personvernerklæring.