Digital onboarding
med Signicat

Signicat er spesialister på digital identifikasjon og verifisering, og satser stort på å forbedre digital onboarding for finansielle aktører. I Norge har vi kommet langt i digitaliseringsarbeidet - men i andre deler av Europa er situasjonen en ganske annen. Mange finansinstitusjoner taper hver dag store beløp på ineffektive og dårlige onboardingsløsninger. Vi fikk gleden av å utarbeide en animasjonsfilm som presenterer Signicats løsning på problemet.

Vår leveranse:
Rådgivning
Manus
Animasjon