1 Om Mustasj
2 Oppdragsforståelse
3 Inspirasjon
4 Prosess
5 Framdrift
6 Pris

Tilbud
Webutvikling
For Scale AQ

For å lese gjennom dette tilbudet må du sette av ca 22 min
Tilbudet er gyldig til 17. august 2018 fra det leses for første gang.

Først og fremst

I dette tilbudet skal vi gå gjennom en rekke punkter. De samme punktene ligger i den grønne menyen i toppen. Hvis du ønsker å hoppe raskt mellom punktene navigerer du i den grønne menyen.

Hei! dette oss i Mustasj

Sommer Aleks
Aleksander Bro Arntsen
Lead designer
aleksander@mustasj.no
924 47 749

Aleksander er vår lead designer, og har ansvaret for all design som forlater huset. Han liker å presse grenser, utfordre etablerte sannheter og stiller svært høye krav til at designarbeidet vårt både skal ha mening og se fett ut. Med lang erfaring innen motion graphics har han en forkjærlighet for å benytte subtile animasjoner for å skape gode brukeropplevelser på web.

 

Trenger du tips om fluefiske er Aleksander din mann. Det kan til og med hende han blir med deg ut i elva. Han er ikke vond å be. 

Sommer Erlend
Erlend Rullestad
Digital rådgiver
erlend@mustasj.no
950 66 678

Erlend er digital rådgiver i Mustasj og har fordypet seg innen teknisk optimalisering av nettsider. Han har ansvaret for våre optimaliserings- og driftsavtaler og har svaret på det meste. Med bakgrunn fra grafisk design og idéarbeid er han spesielt opptatt av å skape smarte løsninger og å optimalisere arbeidsflyt. Erlend har en forkjærlighet for all form for kultur (særlig musikk), og er en stor ressurs i våre kulturrelaterte arbeider.

Erlend kjennetegnes av raske kommentarer, flittig bruk av referanser og er øverstkommanderende i shortcuts på Mac og i Adobepakken. Han trives best i Sketch, InDesign eller i researchmodus, med god musikk på begge ørene.

Sommer Espen
Espen Solli Grande
Lead developer
espen@mustasj.no
406 05 242

Espen er vår lead developer og har hovedansvar for koding og implementering av publiseringsløsninger på alle nettsider vi leverer. Han er nøye i alt arbeid som gjøres, og gir seg ikke før alle formler gir ønsket resultat. Espen har en forkjærlighet for femti- og seksitallsdesign, og har sterk formsans. Det gir seg ofte utslag i elegante og minimalistiske løsninger. 

Han er flerspråklig på den digitale plattformen, og snakker HTML, CSS, Javascript og PHP mer eller mindre flytende. Vi skjønner ikke alltid hva han sier. Det gjelder også i det "virkelige" liv, da det går fort når Espen snakker. Det må bare oppleves. 

Sommer Mads
Mads Chr. Nakstad
Daglig leder / forretningsutvikler
mads@mustasj.no
926 44 043

Mads er daglig leder i Mustasj, og er fagansvarlig for innsiktsarbeidet vårt. Dette innebærer at han alltid er involvert tidlig i prosessene våre, og bidrar til å sette retning. Med lang erfaring fra strategiprosesser både som leder og konsulent er han rå i å se sammenhenger som gir helhet i arbeidene våre. Mads er utdannet økonom med spesialisering innen markedsføring, strategi og ledelse, og leder Mustasj med stødig hånd. 


Finner du ikke Mads på kontoret er han sannsynligvis i skogen med musikk på ørene og et smil om munnen.

Sommer Paal
Pål Strøm
Head of New Tech
pal@mustasj.no
911 51 831

Pål er vår head of new tech, noe som innebærer at han kontinuerlig gjør research på ny teknologi vi er nysgjerrige på. I tillegg er Pål en dedikert webutvikler og lead på vårt arbeid innen UX design. Han synes at ting bør gå kjapt, og liker å stadig spørre «hvorfor?». Med designbakgrunn er han god til å oversette mellom designspråk og kodespråk. Han har til og med blitt referert til som «kodekunstner». Én gang.

Når Pål ikke jobber er han sannsynligvis i en bergvegg eller under havoverflata på jakt etter fisk.

Mustasj er et digitalt designbyrå spesialisert innen design og webutvikling. Vi har valgt å rendyrke våre kjerneområder, noe som har bidratt til at vi har tiltrukket oss dedikerte fagfolk. I Mustasj arbeider vi med ambisiøse kunder som etterspør skreddersøm og fremtidsrettede løsninger.

Vi har et bevisst forhold til egen arbeidsmetodikk, og det å utføre arbeid i riktig rekkefølge. Vi er opptatt av å ha en rød tråd i kommunikasjonen, og mener at god design engasjerer og berører. Dette gjennomsyrer vår måte å tenke og jobbe på.

Vi vil i dette tilbudet gi en pris på gjennomføring av innsiktsfasen, samt et estimat på hva vi mener er et realistisk prisintervall for neste fase. Resultatet av arbeidet i innsiktsfasen vil gi oss en tydelig retning og fullstendig spesifikasjon av løsningene som skal utarbeides. Dette innebærer blant annet strukturkart, klikkbare trådskisser og teknisk spesifikasjon.

Scale AQ/
Oppdragsforståelse

Inspirasjon

Ønsker du å se arbeid vi har utført tidligere? Da kan du ta en titt på våre referanser.

/arbeid/

I og med at vi aldri skisser før vi har gjennomført innsiktsfase velger vi å vise dere eksempler på inspirasjon som kan være relevant for dette prosjektet. Vi har allerede nevnt noen av de mulige virkemidlene; interaktive 3D-modeller, animasjon, film, infografikk mm. Likevel tror vi den viktigste suksessfaktoren er hvordan man benytter virkemidlene til å skape en helhetlig opplevelse. Det er også avgjørende at det løses på en måte som bevarer identiteten til Scan Survey, og som både ansatte og markedet kjenner seg igjen i.

Merk derfor at eksemplene vi kommer med her kun er inspirasjon, og på ingen måte førende for uttrykket som skal designes for dere. Det kan likevel være delelementer og teknikker det er spennende å se nærmere på. 

Prosessen

  • Innsikt
  • Oversikt
  • Brukerinnsikt
  • Prioritering
  • Idé
  • Konkretisering
  • UX og brukertesting
  • Design og utvikling
  • Implementering
  • Optimalisering og drift

Innsikt

I første fase av prosjektet begynner vi med kartlegging og definering av retning. På bakgrunn av dette utarbeides det idéer og konsepter som skisseres ut og forankres hos både byrå og kunde. At vi er enig ved overgangen til neste steg gjør prosessen smidigere og alle vet hvilken retning prosjektet skal ta.

Oversikt

Det er avgjørende at vi får en grunnleggende forståelse for forretningsmodellen deres og verdikjedene dere en del av. Vi arbeider ved å sette oss inn i underlag og planer vi kan få tilgang til. Vi er spesielt interessert i å forstå hvordan dere er posisjonert og hvilken framtidig posisjon dere styrer mot. Dette har direkte konsekvenser både for design og den senere kreative fasen.

Brukerinnsikt

Når vi har en god forståelse av de store linjene ser vi nærmere på brukerne og hvilke kjennetegn disse har. Vi er opptatt av å vite hvilke målgrupper vi skal kommunisere med, hvilke opplevelser vi ønsker at disse skal ha og hvordan kundereisene deres ser ut. I denne delen av prosessen ser vi også nærmere på dagens webløsning, for å se hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Dette danner et grunnlag for oss å jobbe videre med. Her må vi også ha målsettinger i bakhodet når vi vurderer hva som skal være med, og hva som skal gjøres på nytt.

Prioritering

Basert på kartleggingen fra punktene ovenfor sitter vi med en god forståelse for hvilke problemer og muligheter vi står ovenfor. Nå handler det om å prioritere hvilke problemstillinger som får røde flagg og som vi skal vie spesiell oppmerksomhet. Denne gjennomgangen har til hensikt å sette en retning på den kreative prosessen som følger.

Idé

Vi begynner den kreative prosessen helt åpent for å fange opp så mange ideer som mulig. Dette gjøres i workshops, i tillegg til at vi gjennomfører flere interne idémøter. Her involverer vi alle faggruppene i teamet vårt. Fordelen med dette er at vi får ideer basert på forskjellige perspektiver og fagfelt. Vi er spesielt opptatt av å skape ideer som kan lede til god interaksjonsdesign. De beste ideene velges ut for å bearbeides og konkretiseres i neste fase.

Konkretisering

Det er på tide å konkretisere løsningen som skal utarbeides basert på de beste idéene. Dette gjør vi ved å utarbeide strukturkart og klikkbare trådskisser. Dette innebærer også at vi utarbeider en teknisk spesifikasjon for design/utviklings-fasen. På denne måten har vi begge en beskrivelse av løsningen som skal utvikles - inkludert et presist budsjett og fremdriftsplan for neste fase. Det tas høyde for at noen av ideene kanskje ikke skal implementeres før lansering, men at løsningen utvikles slik at man enkelt kan legge til ny funksjonalitet ved et senere tidspunkt.

UX og brukertesting

UX er en forkortelse for «User Experience», og handler om å skape så gode og skreddersydde opplevelser for brukerne/målgruppene som mulig. Brukervennlighet, tilgjengelighet og testing er nøkkelord. Hos oss utføres arbeid med brukeroptimalisering og testing fortløpende og som en integrert del av arbeidsprosessen. Testing kan utføres av Mustasj, kunde og i utvalgte fokusgrupper - avhengig av hva man kommer fram til i innsiktsfasen. Arbeidet med UX utføres både i innsiktsfasen og i design- og utviklingsfasen.

Design og utvikling

Design- og utviklingsfasen tar utgangspunkt i løsningsbeskrivelsen og spesifikasjonen fra innsiktsfasen, samt resultater fra eventuelle brukertester. Vi repeterer vekslingen mellom brukertesting og design/utvikling ved kritiske veivalg, og dette sikrer at valgene vi tar har basis i tall og data, ikke synsing. Det legges opp til et definert antall korrekturrunder per avsjekkspunkt, samt avsjekksmøter med kunde for å sikre kvaliteten på leveransen. Fullstendig progresjonsplan utarbeides ved oppstart.

Implementering

I implementeringsfasen starter vi med å sette opp CMS. Dette gjør at dere som kunde vil få tilgang til systemet og kan begynne å jobbe med innhold. Når alt er klart, lanseres nettsiden. Vi har også en definert feilrettingsperiode på to uker, som sikrer at eventuelle feil blir rettet opp i.

Optimalisering og drift

Moderne nettsider krever vedlikehold og utvikling om de skal kunne ha full effekt. Vi er opptatt både av at den tekniske ytelsen skal være god nok, men også av å få riktig og relevant trafikk inn på nettsiden. Derfor foretrekker nesten alle våre kunder å inngå en drift- og optimaliseringsavtale etter lansering. Man kan i utgangspunktet velge mellom to nivåer, men vi skreddersyr alltid disse avtalene slik at de passer hver enkelt kunde. Eget tilbud på dette vil foreligge etter endt implementeringsfase.

Framdrift

Vi har satt opp en enkel framdriftsplan som viser de viktigste oppgavene som skal utføres, og et eksempel på mulig framdrift. Mer detaljert framdriftsplan for design- og utvikling utarbeides i innsiktsfasen, da denne er avhengig av løsningen som skal designes/utvikles. Dette forutsetter oppstart i henhold til framdriftsplan.

13 Totalt estimert tidsramme på prosjektet

Innsikt 3 uker

Design og utvikling 2,5 - 3 mnd.

Vi priser vårt arbeid fasevis. Pris på innsiktsfasen av prosjektet er fast ettersom ­disse ­arbeidsoppgavene må utføres i alle våre prosjekter.

I tillegg gir vi et prisspenn vi ­mener er ­realistisk for andre fase (design, utvikling og implementering). Det nøyaktige budsjettet på ­andre fase settes sammen med dere etter at nøyaktig spesifikasjon er utarbeidet i ­innsiktsfasen. Dette sikrer at vi jobber prosessmessig riktig og at dere betaler for den ­webløsningen dere faktisk får.

Alternativt kan vi gå inn i innsiktsfasen med et konkret budsjett for design- og utviklingsfasen, slik at vi skisser ut en løsning som er innenfor dette budsjettet. Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Pris og betalings-
betingelser

Betalingsbetingelser


Tips:
Skru opp lyden og bytt til «episk modus» for litt ekstra futt i det som er litt kjedelig å lese.

Betingelser

Direkte kostnader forbundet med oppdraget viderefaktureres kunde i sin helhet. Eksempel på kostnader forbundet med webprosjekter er: stock-bilder, foto, fonter, Craft CMS-lisens (5000,- for standard installasjon) og liknende.

Det tas forbehold om eventuelle pristillegg på grunn av endringer i oppdraget eller framdriftsplanen, og om endringer på utgiftsiden, som Mustasj ikke kan holdes ansvarlig for. Dersom oppdraget utvides vil kunde faktureres for Mustasj sitt timebruk. Pris for arbeid utenfor denne kontrakt er NOK 1.325,- eks. mva. per time. Ved utvidelse av oppdraget skal dette alltid godkjennes av kunde før arbeidet påbegynnes.

Innsiktsfasen faktureres ved oppstart. Design- og utviklingsfasen faktureres 40% ved oppstart, 50% ved godkjenning av design og 10% ved lansering.

Dersom oppdraget avbrytes før det er fullført har Mustasj krav på avtalt honorar fram til dette tidspunkt, minimum 30% av totalsum + mva. Alle rettigheter til skisser, utkast og annet materiell frem til dette tidspunkt tilfaller Mustasj.

Honoraret forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Etter forfall påløper 12% morarente.

Underleverandører

Eventuell bruk av underleverandører (for eksempel innen tekstforfatting, foto eller liknende) skal forhåndsgodkjennes av kunde, og er ikke omfattet av denne avtale. Mustasj kan ikke holdes ansvarlig for arbeid utført av underleverandører. Behov for dette avdekkes i innsikts- fasen av prosjektet.

Arbeidsform

Mustasj vil utnevne en prosjektleder for prosjektet. Prosjektleder vil sammen med kunde gå gjennom progresjonsplanen i oppstartsmøtet. Planen er delt inn i flere faser, og inneholder viktige sjekkpunkter. Kunde skal alltid godkjenne skisser og designvalg før videre progresjon skjer. Det gis rom for inntil 2 korrekturrunder på hvert godkjenningspunkt. Dersom noe, på initiativ fra kunde, revideres etter at det er godkjent vil dette utløse timebasert tilleggsfakturering.

Retten til det ferdige produkt

Retten erverves når fullt honorar er betalt. Retten til produktet (kildekode/design) kan ikke overdras til andre uten etter Mustasj sitt samtykke.

Mustasj har rett til å bli navngitt på eksemplarer av produktet i den grad, og på den måte som følger av god skikk innen bransjen.

Rettigheter til bruk av kildekode/originaler utviklet av Mustasj er begrenset til dette prosjektet og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Mustasj.

Plikter

Begge parter forplikter seg til å bevare taushet om alle forhold omkring oppdraget, og om hverandres forretnings- og bedriftsmessige forhold. Mustasj plikter å tilstrebe den nødvendige originalitet på produktet, for å unngå ulovlig plagiering. Kunden plikter på sin side å fremskaffe konkurrentinformasjon for å sikre seg mot valg av løsninger som kan oppfattes som plagiat.

Mustasj plikter på kundens anmodning å utlevere nødvendig originalmateriale, digitalt såvel som tegnet, for å kunne virkeliggjøre kundens ervervede bruksrett. Det tas i denne forbindelse forbehold om pristillegg for originalfremstilling som ikke er omfattet av denne kontrakt.

Vi håper tilbudet står i stil til deres forventninger. Skulle du ha spørsmål er det bare å kontakte oss.

Gå til nettside. mustasj.no