Kartlegging

I første fase av et prosjekt starter vi med kartlegging og definering av retning. Dette innebærer en gjennomgang av mål, delmål, målgrupper og statistikk, samt kundens historie og strategi. På bakgrunn av dette utarbeides det ulike idéer og konsepter, som skisseres ut og forankres hos både byrå og kunde. At vi er enig ved overgang til fase 2 gjør prosessen smidigere og alle vet hvor dette er på vei.

Produksjon

Andre fase tar utgangspunkt i det vi har blitt enig om i fase 1, og dette designes eller produseres. Det legges opp til et definert antall korrekturrunder med kunde for å sikre kvaliteten på leveransen.

Lansering og evaluering

Leveransen er ferdig, og kan lanseres. Etter en måned tar vi evaulering av leveransen, hvor vi får svar fra flere kilder, deriblant analyseverktøy, om vi har truffet månen i øyet.

Kartlegging

I første fase av et prosjekt starter vi med kartlegging og definering av retning. Dette innebærer en gjennomgang av mål, delmål, målgrupper og statistikk, samt kundens historie og strategi. På bakgrunn av dette utarbeides det ulike idéer og konsepter, som skisseres ut og forankres hos både byrå og kunde. At vi er enig ved overgang til fase 2 gjør prosessen smidigere og alle vet hvor dette er på vei.

Gå til neste Neste
ForrigeGå til forrige

Produksjon

Andre fase tar utgangspunkt i det vi har blitt enig om i fase 1, og dette designes eller produseres. Det legges opp til et definert antall korrekturrunder med kunde for å sikre kvaliteten på leveransen.

Gå til neste Neste
ForrigeGå til forrige

Lansering og evaluering

Leveransen er ferdig, og kan lanseres. Etter en måned tar vi evaulering av leveransen, hvor vi får svar fra flere kilder, deriblant analyseverktøy, om vi har truffet månen i øyet.

Ta gjerne kontakt med oss.

Din mail er mottatt, vi tar kontakt
så snart det lar seg gjøre