Play

Introvignetter til Sterk

Sterk (Reklame) er Midt-Norges reklamekonkurranse, hvor små og store byrå kjemper om å være best. Vi trumfet alle ved å lage det første (og beste) man ser på arrangementet.

Lyd: Ambolt Audio

Vinnere skal kåres - dårlige tapere avsløres

Hvert år siden 1994 har det blitt arrangert Sterk (Reklame) i Trondheim. Konkurransen byr på kniving mellom byråene, og det hele feires med en prisutdeling. Hvert år siden 2010 har vi laget introvignetter, på oppdrag fra Kreativt Forum Trondheim.

Gull i 3D - minst like bra som gullstatuettene.

Introduksjonsvignett 2011

Play

Årene som har gått

Gjennom flere år har vi laget introvignetter. Gull som tema har vært gjeldende en stund. Så her er et par videoer fra Sterk 2012

Intro, Sterk 2012 – gull overalt!

Play

Kategorivignett 2012

Play