Play

NHOs årskonferanse 2013

Sammen med RedInk og Ambolt Audio har vi laget introfilmen til NHOs Årskonferanse. Konferansen fokuserer på energi, og vi har laget en film som følger energien fra nord til sør, og binder sammen landet.

Art direction: RedInk
Lyd: Ambolt Audio

Energi binder landet sammen

Filmen åpnet konferansen, og var bakteppe da statsminister Jens Stoltenberg holdt sin åpningstale.

Konseptet ble brukt i flere media, blant annet NHO-magasinet.