Kaluna corporate identity

Kaluna er et av Nordens raskest voksende konsulenthus. De har spesialisert seg innen situasjonsbasert rådgivning og er representert i Norge, Sverige, Danmark, Island og Tyskland.

Foto: Øystein Hermstad

Se nettsiden

Rådgivere i fokus

Mustasj ble hyret inn for å utvikle en visuell identitet og nettside som harmonerte med selskapets markedsstrategi.

Selskapets verdier (deriblant ordet «djervhet») skapte et tydelig fundament for den visuelle identiteten – og det ble blant annet lagt fokus på å løfte frem partnerne i større grad enn tidligere.

Portretter av partnere brukes gjennomgående, for å skille seg ut i en bransje hvor erfaring er grunnmuren.

En god kartlegging i forkant ble benyttet som grunnlag for ny arkitektur på hjemmesiden.

Kaluna Corporate Identity 2.0

Etter lansering av ny identitet og webside har Kaluna opplevd en kraftig økning i antall besøk på sine hjemmesider, overgått målene som ble definert i prosjektets første fase med stor margin.

Kanten på visittkortene er håndtusjet med YR24 Marigold – en enkel markeringstusj.

Logo på notatbøker er også nødvendig. Ikke med enkel markeringstusj.